تیتر اول
  2 هفته پیش

  اینکه خاک سیهش بالین است

  اینکه خاک سیهش بالین است // اختر چرخ ادب پروین است گر چه جز تلخی از ایام ندید // هر چه خواهی سخنش شیرین است صاحب آنهمه گفتار امروز //…
  تیتر اول
  2 هفته پیش

  شماره 41ام ماهنامه سرند

  در این شماره می خوانید   سخن آغازین فرهنگ ایرانی فرهنگ شادی / ص 3 درباره جایگاه شادی در فرهنگ و هویت ایرانی   پیشنهاد هویت، شادی و توسعه /…
  اقتصاد و کارآفرینی
  2 هفته پیش

  زنان در مسیر کارآفرینی

  “مشکلات خود را به تکه های قابل مدیریت تقسیم کنید. باورتان نمی شود که با قدم های کوچک چه کارهایی می توانید بکنید. نکته در این است که به حرکت…
  تیتر اول
  2 هفته پیش

  بوف بینا

   “سکوتی که در آن دوران حکومت می‌کند، درخودفرورفتگی و انزوایی که ناشی از حکومت سانسور است، نه‌تنها در اوراق انگشت‌شمار مطبوعات رسمی و در سکوت نویسندگان نمودار است، بیش از…
  تیتر اول
  2 هفته پیش

  اصلاحات در دیگری

  من اعتقادی ندارم که جامعه می داند که چه می خواهد. این نتیجه ای است که من از حرفه خود بدست آورده ام. چارلی چاپلین بازیگر و فیلمساز انگلیسی  …
  تیتر اول
  2 هفته پیش

  فرهنگ ایرانی فرهنگ شادی

  “بغ بزرگ است اهورامزدا، که این جهان را آفرید، که آن جهان را آفرید، که مردم را آفرید و شادی را برای مردم آفرید.” باقری خلیلی علی اکبر، شادی در…
  تیتر اول
  1 روز پیش

  هویت، شادی و توسعه

    در رابطه با جشن های ایرانی کتاب های متعددی نوشته شده است. شاید این مهم بتواند به بررسی بیشتر اهمیت شادی در فرهنگ ایرانی از زوایای مختلف کمک کند. مقوله…