سرند رایگان است و رایگان خواهد ماند

همکاران

خدمات

رپورتاژ رایگان

ماهنامه سرند در نظر دارد هر شماره به تعدادی از کارآفرینان، هنرمندان و فعالین اجتماعی رپورتاژ رایگان هدیه کند

آگهی رایگان

مجموعه سرند در نظر دارد جهت حمایت از خدمات و محصولات داخلی و همچنین همایش ها و سمینارهای مرتبط به کارآفرینی، آگهی رایگان قدیم کند

مشاوره رایگان کارآفرینی

جهت گسترش فرهنگ کارآفرینی تمام ایام هفته و طبق برنامه زیر امکان ارایه مشاوره رایگان کارآفرینی وجود دارد

تمام ایام هفته: ۲۲ تا ۲۴

جمعه ها: ۱۵ تا ۱۷

مشاهده سایر خدمات ما