تاریخ ایرانتاریخ و اندیشه

امضای فرمان مشروطیت

به مناسبت 14 مرداد روز صدور فرمان مشروطیت بوسیله ی مظفرالدین شاه

نقاش

افسانه عزیرمحمدی

احمد قوام السطنه متن فرمان را تدوین نمود که نهایتا در 14 مرداد 1285 خورشیدی بوسیله مظفرالدین شاه امضا شد

 Save

Save

برچسب ها

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

همچنین ببینید

بستن
بستن

بلوک تبلیغ حذف شد

با غیرفعال کردن بلوک تبلیغات از ما حمایت کنید.