معرفی پویش بوکتاب

بی هیچ، کتاب قرض می دهیم کاش بخوانید و کاش برگردانید

بوکتاب؛ آشتی با کتاب
معرفی پویش بوکتاب

بوکتاب
بوکتاب

بوکتاب پویشی است که در اولین روز مرداد ۹۴ از بودن با کتاب می آید و هدفش ترویج کتاب و کتاب خوانی است. گروه های مختلف این پویش در شهر های مختلف ایران روزهایی در هفته را به مدت یک یا دو ساعت با کتابهایشان در سطح شهر هستند و بی منت کتاب هایشان را به هم میهنان خود قرض می دهند و از آن ها می خواهند پس از خواندن، کتاب ها را باز گردانده تا دیگران نیز از آن استفاده کنند. از اهداف دیگر این پویش، اهدای کتاب است. بوکتاب تا کنون در شهر های مشهد، تهران، اصفهان، گرگان، شیراز، سمنان، رشت، گنبد، هرمزگان، نیشابور و خوزستان فعالیت داشته است و تاکنون بیش از ۳۰۰ قرار بوکتابی برگزار کرده است.

Save

Save

پاسخ دهید