تاریخ ایرانتاریخ و اندیشهفرهنگ ایرانیفرهنگ و هنرمعرفی کتاب

در گذار به مدرسه

معرفی کتاب از مکتب خانه تا مدرسه اثر علی سیدین

سابقه ی این تالیف به خاطراتی بازمی گردد که از مکتب خانه در ذهن نگارنده باقی مانده است، تا دهه ی پنجاه که در پی یافتن راهی برای برخی معضلات آموزش الفبا از جمله: هجی “واو معدوله“ و “ملفوظ و ملفوظ“ در مسیر تهجی در تعلیم مکتب خانه ای و به تبع آن تحول نظام آموزشی دوره ی مشروطیت از مکتب خانه به مدرسه قرار گرفتم [1]

 

کتاب از مکتخانه تا مدرسه علی سیدین
کتاب از مکتخانه تا مدرسه علی سیدین

کتاب از مکتب خانه تا مدرسه به قلم علی سیدین گزارشی درخور توجه از نظام آموزشی کشور در دوران معاصر به دست می دهد. کتاب در 5 فصل تنظیم شده است. علی سیدین ابتدا به پیشینه آشنایی ایرانیان با فرهنگ غربی و اعزام محصلین می پردازدم سپس شرایط حاکم بر مکتب خانه ها را شرح می دهد. فصل سوم تلاش ها برای تاسیس مدارس جدید و فصل چهار تحولات نظام آموزشی در حال گذار را مورد مطالعه قرار می دهد.

 

 

“آدمی بی علم و صنعت، شان و حرمت ندارد. تربیت فرزندان و ترقی مملکت، علم می خواهد و علم مدرسه و معلم و معلم و مدرسه، ماهانه.“[2]

در فصل پایانی کتاب نویسنده به نظرات روشنفکران و نظریه پردازان عصر مشروطه چون میرزاحسن رشدیه، میرزا ملک خان، سید جمال الدین اسدآبادی، میرزاآقاخان کرمانی، میرزایوسف خان مستشارالدوله و … می پردازد و نقش ایشان را در تحول نظام آموزشی بررسی می کند.

“مرا در راهروی مدرسه ای به خاک بسپارید که صبح و ظهر و عصر، جسدم لگدمال دانش آموزان شده و پس از مرگ هم با آن ها همدم باشم.”[3]

کتاب از مکتب خانه تا مدرسه به وسیله ی نشر علم در 5 فصل و 375 صفحه منتشر شده است.

 

پانویس ها


1- سیدین، علی، از مکتب خانه تا مدرسه، نشر علم، تهران، چاپ اول، 1391، ص 3

2- همان، ص 181

3- همان، ص 212

Save

Save

Save

Save

Save

برچسب ها

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

همچنین ببینید

بستن
بستن

بلوک تبلیغ حذف شد

با غیرفعال کردن بلوک تبلیغات از ما حمایت کنید.