جامعهفرهنگ ایرانیفرهنگ و هنرمسایل اجتماعی

دو روی سکه فرهنگ

نیم نگاهی به فرهنگ

عکاس

رقیه مقبلی

نیم نگاهی به فرهنگ

فرهنگ آن دسته از جنبه های زندگی است که آموخته می شود نه آن هایی که به ارث می رسد و دو صورت مادی ومعنوی دارد. ضمانت اجرای این میراث اجتماعی هنجارهایی است که ارزش ها را منعکس می کنند. همان طور که از نظر اندیشمندان، بی فرهنگی تصور اشتباهی است، فرهنگ را یکسره خوب تلقی کردن نیز اشتباه است.

فرهنگ نیز مانند سایر دستاوردهای انسان دارای یک طیف مثبت و منفی است. از جلوه های منفی آن می توان به رسم بیرق بریدن اشاره کرد، (در شماره ی 14ام ماهنامه به آن پرداختیم) که منجر به نابودی یک درخت سبز می شود یا ختنه زنان که هنوز در برخی مناطق کشورمان اجرا می شود، در عین اینکه بخشی از خرده فرهنگ باورمندانش است، موجب ناقص سازی اندام جنسی در زنان می شود.

شکل گیری ارزش ها و هنجارهای منعکس کننده ی آن ها که یک فرهنگ را می سازند، فرایندی تدریجی است و زمانی که فرهنگ یک جامعه شکل گرفت به نحوی در تار و پود آن می تند که بعضا ذاتی انگاشته می شود. همان طور که شکل گیری فرهنگ طولانی است تغییر آن نیز زمان بر است و اراده اجتماعی نیرومندی می طلبد. این امر زمانی نگران کننده است که شهروندان یک جامعه قصد گریز از زندان تنگناهای فرهنگی را نداشته باشند.

Save

برچسب ها

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

همچنین ببینید

بستن
بستن

بلوک تبلیغ حذف شد

با غیرفعال کردن بلوک تبلیغات از ما حمایت کنید.