جامعهمسایل اجتماعی

سال نو، نگاه نو

نیم نگاهی به ضرورت نوشدن

عکاس

رقیه مقبلی

نوشدن همانند هر مقوله ای دیگر دارای دو بعد مکمل ذهنی و عینی است. سال نو و رشد دوباره طبیعت از جمله نمادهای بیرونی و عینی نو شدن هستند. اما آنچه درباره انسان متفکر حایز اهمیت است نو شدن در بعد ذهنی است. همانطور که طبیعت همگام با بهار، عناصر زوال یافته ی خود را غربال می کند.

نوشدن در بعد ذهنی با تحول در اندیشه و پالایش باورها صورت می گیرد. در میزان مطالعه و یا الگوی مصرف آب، در نقدپذیری، رعایت انصاف، رجحان اندیشه بر احساس، احساس مسئولیت و … و اگر این تغییر، البته در وجه مثبت صورت نپذیرد آمد و شد سال ها صرفا یک عدد است که با گذشت چند روز از آغاز آن به روزمرگی سابق بازمی گردیم. سال نو با نگاه نو، متفاوت جلوه می کند.

Save

برچسب ها

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

همچنین ببینید

بستن
بستن

بلوک تبلیغ حذف شد

با غیرفعال کردن بلوک تبلیغات از ما حمایت کنید.