سولاریوم رایگان؛ پیرامون مطالبه گری شهروندان

سولاریوم رایگان

پیرامون مطالبه گری شهروندان

زینب میرچناری

پیرامون مطالبه گری شهروندان
پیرامون مطالبه گری شهروندان

سالانه هزاران نفر اعم از پیر، جوان، کودک، زنان باردار و توان یاب؛ بخشی از زمان خود را در ایستگاه ها و اتوبوس های شهری جهت رسیدن به محل کار، مدرسه، خانه و … صرف می کنند. انتظار می رود شهرداری علاوه بر جنبه زیباسازی شهر به تناسب طراحی این ایستگاه ها با اقلیم آب و هوایی و آسایش و آرامش روانی مسافران توجه داشته باشد. علی رغم انتظارها داستان هر روزه همین است که با اتاقک های فلزی و مسافرانی که به دنبال سایه، آواره هستند، مواجهیم. گاهی طراحی های عجیب و منحصر به فردی می بینیم که حکایت از اثر فانتزی دارد که تنها جنبه تزیینی به خود گرفته اند؛ اتاقک هایی شیشه ای که در ذهن و عین، سولاریوم را تداعی می کنند. دیوارهای شیشه ای که نور خورشید را مستقیما جذب و درون خود حبس می کنند و مسافرین که در چهار فصل سال، سایه درختان و هوای آزاد را به آن ترجیح دهند.

 

*سولاریوم دستگاهی است برای برنزه کردن پوست

پاسخ دهید