شماره ۱۴

Posted on Posted in شماره های پیشین

آن چه در این شماره می خوانیددانلود شماره ۱۴

سخن آغازین

بارقه های ناامیدی………………………………………….۲
در نقد انتظارات ورزشکاران عنوان دار

 

جامعه

تلنگری بر حرف های درگوشی…………………………….۴
پیرامون مقوله ی خودارضایی قسمت دوم

علی کوچولو، یک مرد کوچک؟!!………………………..۸
نگاهی گذرا به زندگی کودکان کار

بر ریل مسئولیت……………………………………….. ۱۲
نگاهی به حادثه ی قطار تبریز – مشهد و مقوله ی مسئولیت پذیری اجتماعی

 

از نگاهی دیگر

رقص مرگ……………………………………………….۱۴
نقدی بر یک آیین

 

تلنگر

ایران به زودی با بحران آب مواجه می شود………………..۱۵

 

تاریخ و اندیشه

آزادی در زندان ……………………………………….۱۶
بازخوانی تاریخی کتاب ۵۳ نفر اثر بزرگ علوی

 

معرفی کتاب

چه قدر خوبیم ما!……………………………………..۲۲
معرفی کتاب چه قدر خوبیم ما اثر ابراهیم رها

 

طنز

ضامن مسئولیت ن اپذیری، عامل انفجار جامعه!……………..۲۳

 

سخن پایانی

در جامعه ی ما یک تغییر عجیب رخ داده است………………. ۲۴

 

آگهی……………………………………………………………..۲۵