شماره ۱۶

Posted on Posted in شماره های پیشین

آن چه در این شماره می خوانیددانلود شماره ۱۶

سخن آغازین

تماشاگران…………………………………………………..۳
بررسی حادثه پلاسکو و مقوله ی بی تفاوتی اجتماعی

 

طبیعت

آزادی در چهارچوب……………………………………………………………………………۶
وظیفه ی حفاظت از محیط زیست در ترازوی هزار کفه فلسفه اخلاق

 

تلنگر

رد پای ته سیگار در نابودی جنگل ها………………………………۱۰

 

جامعه

تن درهم شکسته……………………………………………………………………………….۱۱
به مناسبت ۶ فوریه، روز جهانی مبارزه با ناقص سازی جنسی زنان

 

از نگاهی دیگر

دو روی سکه فرهنگ………………………………………………………………….۱۵
نیم نگاهی به فرهنگ

 

تاریخ و اندیشه

در مسیر سقوط …………………………………………………………………………..۱۶
نگاهی به ریشه های انقلاب اسلامی

 

فرهنگ و هنر

تاریخی که زمزمه می شود………………………………………………………۲۰
در اهمیت بازخوانی ترانه های قدیمی

 

خشونت و جنسیت …………………………………………………………۲۳
معرفی کتاب خشونت و جنسیت، اثر عباس محمدی اصل

 

پیشنهاد

در جستجوی ایران دهه ۲۰ و ۳۰…………………………..۲۵
نگاهی به نمایشگاه گرافیک ایران

 

طنز

تیغ بر آزادی!…………………………………………………………..۲۶

 

سخن پایانی

شبی دود خلق آتشی برفروخت!……………………………………..۲۷

 

آگهی……………………………………………………………………….۲۸