شماره ۱۹

Posted on Posted in شماره های پیشین

آن چه در این شماره می خوانیددانلود شماره ۱۹

 

سخن آغازین

ردای هویت………………………………………………………………۳
هویت ملی از دیدگاه فردوسی

 

جامعه

پی نما، صنعتی در انزوا ……………………………………………….۶
بررسی جایگاه کمیک استریپ یا پی نما در فرهنگ ایرانی

زنان در برابر مردان……………………………………………………..۹
مدخلی بر مفهوم گفتمان و مسئله‌ی زنان

 

تلنگر

بمبی از جنس پلاستیک………………………………………………….۱۴
نگاهی به تولید زباله در ایران

 

پیشنهاد

همپا …………………………………………………………………….۱۵
معرفی پلتفرم اشتراک گذاری خودرو؛ همپا

 

تاریخ و اندیشه

فرهنگ سترون…………………………………………………………….۸۱
بررسی پیشینه ی فرهنگ سیاسی در ایران

 

فرهنگ و هنر

دشمن مردم………………………………………………………….۲۲
درباره ی حاکمیت انگاره های پوپولیستی در فرهنگ روشنفکری ما (قسمت دوم)

 

صدای سکوت………………………………………………………۲۶

به مناسبت ۱۹ اردیبهشت زادروز جبار باغچه بان

 

طنز

انسان سلطه گر!…………………………………………………….۲۸

 

سخن پایانی

شبی یاد دارم که چشمم نخفت…………………………………..۲۹
به مناسبت ۱ اردیبهشت بزرگداشت شیخ اجل سعدی

 

آگهی ها…………………………………………………………………………۳۰