رپورتاژ رایگان

ماهنامه سرند در نظر دارد هر شماره به تعدادی از کارآفرینان، هنرمندان و فعالین اجتماعی رپورتاژ رایگان هدیه کند

Read more

آگهی رایگان

مجموعه سرند در نظر دارد جهت حمایت از خدمات و محصولات داخلی و همچنین همایش ها و سمینارهای مرتبط به

Read more

بن های تخفیف

ماهنامه سرند ضمن رایزنی با فعالین کارآفرینی، اجتماعی و هنری امکان ارایه تخفیف جهت شرکت در همایش ها، سمینارها، کلاس

Read more