ساقی به نور باده برافروز جام ما

  ساقی به نور باده برافروز جام ما

  ساقی به نور باده برافروز جام ما // مطرب بگو که کار جهان شد به کام ماما در پیاله عکس…
  جنسیت زدگی

  جنسیت زدگی

  آخرین لیستی که از اعضای کابینه دوازدهم منتشر شده، متاسفانه گویای عدم حضور زنان در ترکیب هیات دولت است که…
  هویت ملی پس از اسلام

  هویت ملی پس از اسلام

  وجود مفهوم فرهنگی متمایز تحت لوای ایرانی بودن (ایرانیت) در دادگاه افشین (از سرداران ایرانی دربار عباسیان) به طرز چشمگیری…
  دو تجربه دو زندگی

  دو تجربه دو زندگی

  تو خود را لحظه به لحظه خلق می کنی. تو به صورت جوهری ثابت به دنیا نیامدی، بلکه به صورت…
  بازی و جامعه پذیری

  بازی و جامعه پذیری

  از دیدگاه آلفرد آدلر روانشناس اتریشی، بازی کودک، نوعی وقت‌کشی نیست بلکه اشتغال به حرفه است که باعث مهارت و…
  شماره 48ام ماهنامه سرند

  شماره 48ام ماهنامه سرند

  دانلود رایگان شماره 48ام ماهنامه سرند آن چه در این شماره می خوانید سخن آغازینجنسیت زدگی / ص 3درباره سیطره…
  شماره 47ام ماهنامه سرند

  شماره 47ام ماهنامه سرند

  دانلود رایگان شماره 47ام ماهنامه سرند آنچه در این شماره می خوانید   سخن آغازیندفاع مقدس؛ افسانه یا واقعیت/ ص…
  تخت جم ای سرای سراینده داستان

  تخت جم ای سرای سراینده داستان

  تخت جم ای سرای سراینده داستان // ای یادگار شوکت ایران باستانجام جهان نمائی و دستان سرای جم// آئینه گذشته…
  دکمه بازگشت به بالا
  بستن
  بستن

  بلوک تبلیغ حذف شد

  با غیرفعال کردن بلوک تبلیغات از ما حمایت کنید.