ماهنامه سرند

ماهنامه سرند

ماهنامه سرند

تلاشی است جهت نقد اندیشه و رفتار جامعه ایران

شماره جدید ماهنامه سرند

شماره 83ام ماهنامه سرند آخرین شماره این نشریه بوده است. که در شهریور 1401 منتشر شد.

پیمایش به بالا