تاریخ ایرانتاریخ و اندیشه

امیرنظام به همان اندازه پرکار بود؛ به مناسبت 20 دی سالروز شهادت امیرکبیر

امیرنظام به همان اندازه پرکار بود

به مناسبت 20 دی سالروز شهادت امیرکبیر

 

امیرنظام به همان اندازه پرکار بود که غیرت مسئولیت داشت. روزها و هفته ها می گذشت که از بام تا شام کار می کرد و نصیب خود را همان وظیفه ی مقدس می دانست و دشواری ها و نیرنگ ها نیز او را از کار سست و دلسرد نمی ساخت

امیرکبیر
امیرکبیر

آدمیت، فریدون، امیرکبیر و ایران، انتشارات خوارزمی، تهران، چاپ نهم 1385 ، ص 39

Save

Save

برچسب ها

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

بستن

بلوک تبلیغ حذف شد

با غیرفعال کردن بلوک تبلیغات از ما حمایت کنید.