بازار ۱۰ هزار میلیاردی خرید اقلام آرایشی در ایران

هزینه برای ظاهر یا هزینه برای فرهنگ؟

بازار ۱۰ هزار میلیاردی خرید اقلام آرایشی در ایران

۱- بازار ۲/ ۲ میلیارد دلاری لوازم آرایشی و بهداشتی در ایران
www.donya-e-eqtesad.com

پاسخ دهید