تاریخ ایرانتاریخ و اندیشه

به مناسبت 14 مرداد روز صدور فرمان مشروطیت بوسیله ی مظفرالدین شاه

روز صدور فرمان مشروطیت بوسیله ی مظفرالدین شاه
روز صدور فرمان مشروطیت بوسیله ی مظفرالدین شاه

چهارده مرداد سالروز امضای فرمان مشروطیت بوسیله ی مظفرالدین شاه

احمد قوام السطنه متن فرمان را تدوین نمود که نهایتا در 14 مرداد 1285 خورشیدی بوسیله مظفرالدین شاه امضا شد

اثر افسانه عزیزمحمدی

برچسب ها

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

بستن

بلوک تبلیغ حذف شد

با غیرفعال کردن بلوک تبلیغات از ما حمایت کنید.