شعر پارسیفرهنگ ایرانیفرهنگ و هنر

دگران کاشتند و ما خوردیم

به مناسبت 18 آذر زادروزملک الشعرای بهار

شاه انوشیروان به موسم دی / رفت بیرون ز شهر بهر شکار
در سر راه دید مزرعه‌ای / که در آن بود مردم بسیار
اندر آن دشت پیرمردی دید / که گذشته است عمر او ز نود
دانه جوز در زمین می‌کاشت / که به فصل بهار سبز شود
گفت کسری به پیرمرد حریص / که: «چرا حرص می‌زنی چندین؟
پای‌های تو بر لب گور است / تو کنون جوز می‌کنی به زمین
جوز ده سال عمر می‌خواهد / که قوی گردد و به بار آید
تو که بعد از دو روز خواهی مرد / گردکان کشتنت چه کار آید؟»
مرد دهقان به شاه کسری گفت: / «مردم از کاشتن زیان نبرند
دگران کاشتند و ما خوردیم / ما بکاریم و دیگران بخورند»
محمد تقی ملک الشعرای بهار، دیوان اشعار به کوشش چهرزاده بهار، چاپ دوم، انتشارات طوس، دو جلد، 1380

برچسب ها

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

همچنین ببینید

بستن
بستن

بلوک تبلیغ حذف شد

با غیرفعال کردن بلوک تبلیغات از ما حمایت کنید.