خانه / فرهنگ و هنر / شعر پارسی / این جهان همچون درختست ای کرام؛به مناسبت ۸ مهر بزرگداشت حضرت مولانا

این جهان همچون درختست ای کرام؛به مناسبت ۸ مهر بزرگداشت حضرت مولانا

این جهان همچون درختست ای کرام

به مناسبت ۸ مهر بزرگداشت حضرت مولانا

 

آرامگاه مولانا در قونیه
آرامگاه مولانا در قونیه

 

این جهان همچون درختست ای کرام / ما برو چون میوه‌های نیم‌خام

سخت گیرد خامها مر شاخ را / زانک در خامی نشاید کاخ را

چون بپخت و گشت شیرین لب‌گزان / سست گیرد شاخها را بعد از آن

چون از آن اقبال شیرین شد دهان / سرد شد بر آدمی ملک جهان

سخت‌گیری و تعصب خامی است / تا جنینی کار خون‌آشامی است

 

مولوی، اختلاف کردن در چگونگی و شکل پیل مثنوی معنوی، دفتر سوم

درباره نویسنده

همچنین بنگرید

به مناسبت ۱ بهمن زادروز حکیم ابوالقاسم فردوسی (قسمت دوم)

چو ضحاک شد بر جهان شهریار // برو سالیان انجمن شد هزار سراسر زمانه بدو …

پاسخ دهید