حمایت مالی

ماهنامه سرند نشریه ای مستقل و بدون وابستگی سیاسی یا اقتصادی به نهادهای دولتی یا شبه دولتی، اداره می شود. این ماهنامه از آبان 94 با رویکرد نقد خویشتن به طور منظم آخرین روز هر ماه منتشر می شود و به تحلیل مسایل جامعه ایران می پردازد. چنانچه فعالیت سرند را مثبت ارزیابی می کنید می توانید از طریق فرم زیر، از آن حمایت کنید.

تومان

 

دکمه بازگشت به بالا