95زنانمسائل اجتماعی

روسپیان سودازده سرزمین من

بخش دوم: نگاهی اجمالی به کاهش سن زنان آسیب دیده تن فروش

یلدا دنیایی مبرز
نویسنده:
یلدا دنیایی مبرز

اگر می پسندید به اشتراک بگذارید

مادامی که برای اقناع نیازهای جنسی فروخورده و یا حتی فرار و رهایی از یک شکست عاطفی با بی پروایی به پیکر یک زن روی می آوریم، هرگز در اوج کامجویی و سرشاری و لبریزی جنسی و در آن شتاب و درنگ، لحظه ای با خود اندیشیده ایم که شاید او به اجبار پدر، همسر و یا شاید هم از فرط فقر، شوربختی، استیصال و درماندگی و به حکم شرایط جامعه ای که اجازه ی هیچ انتخاب بهتری مگر تن فروشی به او نداده، نه تنها با پیکر خود بلکه با تمام شخصیت خود، به این خودفرسایی آگاهانه و ناگزیر روی آورده است؟! و یا آن هنگام که به صرف داشتن پول و قدرت اقتصادی در مورد قیمت و بهای پیکر او، افزایش مدت زمان ارایه خدمات جنسی، تامین محل برقراری رابطه جنسی و عدم استفاده از کاندوم برای کسب لذت هرچه بیشتر با او به چانه زنی می پردازیم، در حقیقت علاوه بر استثمار پیکر او، بیش از پیش به تحقیر روح و روان انسانی او دامن می زنیم؟! گزافه گویی نخواهد بود اگر بگوییم ما در اوج لذت جنسی دست و پا می زنیم و او در قعر مشکلات اقتصادی و اجتماعی، ما به آغوش گرم جامعه باز خواهیم گشت و او هم چنان یک روسپی است و از پذیرش اجتماعی محروم و تسلسل باطل فقر، بیماری های مقاربتی، حاملگی های ناخواسته، سقط های انتخابی، افسردگی، بیماری های روانی و طرد اجتماعی هم چنان ادامه دارد

در یادداشت پیشین به کیستی روسپیان به طور عام، علل و عوامل موثر در گرایش زنان به  وادی “تن فروشی” و کاهش سن زنان آسیب دیده به طور خاص و نقش غیر قابل اغماض مشتریان به عنوان گره ای کور و مغفول مانده در تداوم و گسترش پدیده تن فروشی پرداختیم.

 

روسپی فقط زن نیست

روسپیگری داد و ستد جنسی و به دیگر سخن ارایه خدمات جنسی مرتبط با ” تن ” است.”بنابرین می توان این گونه نتیجه گرفت که بین زن و مردی که خود را در اختیار دیگری قرار می دهند فرقی نیست و واژه روسپی بر مردان نیز می تواند اطلاق گردد و با این وصف، احکام مترتب بر روسپیگری در وضع مشابه، شامل مردان روسپی نیز می شود.

این برخلاف تصور نادرستی است که در میان بخش بزرگی از مردم رایج است و آن چه به فساد و هرزگی تعبیر می شود را مختص به زنان می دانند. معمولا دختران و زنانی که به هر دلیل و انگیزه با مردان متعدد رابطه برقرار می کنند، فاسد و فاحشه نامیده می شوند.

اما اگر مردی با چندین زن و دختر رابطه برقرار کند به او هیچ لقب و عنوانی نمی دهند. فقط او را هوس ران و عاشق پیشه می شمارند. چنین مردانی می توانند مانند دیگر مردان زندگی کنند و در برابر وجدان اجتماعی چندان مواخذه نشوند و در جامعه، احساس انفعال و سرافکندگی نکنند و حتی با افتخار از هوس رانی خود سخن برانند.

هر چند معمولا تن فروشی زنان، روسپیگری نامیده می شود و این واژه کمتر در مورد تن فروشی مردان به کار می رود، با این وصف، تمایل فزاینده ای در خصوص شکستن انحصاری این واژه وجود دارد. در اغلب موارد به تن فروشان با دیده ی تقبیح نگریسته می شود و ممکن است مشمول کیفر های قانونی شوند، در حالی که مشتریان آن ها از این واکنش های اجتماعی مبرا هستند.”[1]

تن فروشی در زنان هم معلول مشکلات اجتماعی نظیر بیکاری، فقر، اعتیاد،کم سوادی و بی سوادی،سابقه آزار جنسی، زندگی در خانواده های آشفته و از هم گسیخته، فرار از منزل، ازدواج اجباری، اجبار به روسپیگری توسط  همسر و یا والدین،حضور روسپی در بین دوستان و فامیل، سابقه بازداشت و زندان و… است و هم خود به سایر مشکلات و آسیب های اجتماعی دامن می زند.[2]

به نظر می رسد عوامل زمینه ساز آسیب های اجتماعی در ابعاد مختلف، ابتدا از خانواده منشا می گیرد و خانواده در پیدایش و گسترش آسیب های اجتماعی به طور عام و تن فروشی زنان به طور خاص نقش به سزایی دارد.

 

روسپی خواهی؛ سفارشی مردانه

مانند بسیاری از آلام اجتماعی، فقر در هر دو شکل اقتصادی و فرهنگی یکی از مهم ترین عوامل اصلی گرایش زنان به وادی تن فروشی است. از این رو پرسش ناگزیری مطرح است براستی علت یا علل اصلی روسپی خواهی در مردان چیست؟! آیا این علل، مشابه آن چه که در جامعه زنان شاهد بوده ایم از نهاد خانواده سرچشمه می گیرد یا باید برای کنکاش و واکاوی این علل احتمالی در بطن جامعه مردان و در تار و پود اندیشه ی خود آنان به جستجو بپردازیم؟!

به ظاهر عللی که مردان را به سوی این وادی سوق می دهد بسیار متفاوت تر از آن چیزی است که زنان را! به علت زیست پنهان پدیده تن فروشی از یک سو و پیامدهای فردی، خانوادگی، اجتماعی، حقوقی و قانونی از سوی دیگر مطالعه درباره “مشتریان” زنان تن فروش به غایت دشوارتر از پژوهش درباره خود این زنان است و امکان پژوهش های دقیق و همه جانبه در این مورد یا وجود نداشته و یا با مشکلات فراوانی همراه است و در معدود مواردی هم که پژوهشی درباره مشتریان انجام شده از منظر و دیدگاه افراد تن فروش به بررسی و مطالعه پیرامون  آنان پرداخته شده است.[3]

این در حالی است که به هیچ روی نمی توان با تمرکز و دقت یک جانبه پیرامون نقش زنان تن فروش، از نقش مردان به عنوان عاملان پیدایش، تداوم و گسترش این پدیده و آسیب اجتماعی فروکاهید. ناگفته پیداست که تن فروشی تابع شرایط و عوامل فردی، روان شناختی، خانوادگی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و حتی سیاسی است.

زنان تن فروش به علت رویکردی که جهت امرار معاش اتخاذ می کنند به لحاظ جسمی، جنسی، روانی و اجتماعی در معرض آسیب های مختلفی قرار دارند که آثار و پیامدهای آن به جامعه نیز تسری خواهد یافت که شاید این روزها آشناترین این پیامدها به چشم و گوش ما، افزایش آمار طلاق به دلیل ترویج روابط فرازناشویی[4] و گسترش موج سوم بیماری ایدز از طریق روابط جنسی غیر ایمن است[5] که به رغم سکوت و کتمان همیشگی مسئولین، از مرز هشدار نیز گذشته است و” اخلاق” در جامعه را  به ورطه ی سقوط و تباهی کشانده است.

عدم استفاده از کاندوم از شایع ترین رفتارهای پرخطر در میان روسپیان است.[6] از علل عدم استفاده از کاندوم می توان به در دسترس نبودن آن، مخالفت مشتری، غیرمنتظره بودن قرار، اعتماد به سلامت مشتری، یائسگی، عدم امکان حاملگی و عدم دخول در واژن به هنگام رابطه جنسی اشاره کرد.[7]

از میان زنان تن فروش، آنانی که وضعیت مالی و اقتصادی مناسبی ندارند، حاضرند در ازای دریافت پول بیشتر، هرگونه خدمات جنسی که مشتریانشان درخواست کنند ارایه دهند. تعدادی از زنان روسپی به ویژه آن هایی که دچار اعتیاد شده اند، به دلیل ناامیدی و دست شستن از زندگی از رعایت موارد پیشگیری از ابتلا به ایدز و دیگر بیماری های مقاربتی صرفنظر کرده اند.[8]

 

روسپیگری مصداق تجاوز به حقوق بشر

گرایش به سکس های گروهی نیز مقوله دیگری است که درخور توجه است که این همه، از عوامل موثر در گسترش و افزایش تعداد موارد مبتلا به بیماری ایدز در میان مردان و همچنین زنان است. در روسپیگری، استثمار مالی، جنسی و جسمی رخ می دهد. بنابرین، روسپیگری را نباید صرفا شغلی (مشروع یا نامشروع) قلمداد کرد بلکه آن را باید تجاوزی آشکار به حقوق بشر دانست.

تن فروشی چه اجباری و چه همراه با رضایت، توهین به بشریت است و بزه دیده واقعی نه فقط شخص روسپی بلکه بشریت است.[9] فمنیست های مخالف روسپیگری، بر این نکته پافشاری می کنند که روسپیگری یکی از نهادهای سلطه در مردسالاری است، بنابراین نهادی است که بر پایه ی نابرابری و تبعیض علیه زنان به وجود آمده و همچنین تقویت کننده و تداوم دهنده ی فرودستی زنان است.

روسپی خواهی
روسپی خواهی

آن ها با تکیه بر نابرابری های جنسیتی و انواع تبعیض ها علیه زنان، مثلا خشونت های جنسی و کنترل زندگی زنان از سوی مردان و هم چنین نابرابری در فرصت های زندگی از جمله آموزش و شغل یابی و همچنین تبلیغ کلیشه های جنسیتی در مورد نقش های زنانه و معرفی جنس زن به عنوان ارایه کننده خدمت و لذت جنسی، معتقدند روسپی شدن زنان نتیجه ی نابرابری جنسیتی در سیستم مردسالاری است.[10]

نابرابری جنسیتی به طرح این پرسش می انجامد که آیا زنان و مردان به منابع و امکانات ارزشمند جامعه (غذا، پول، قدرت و زمان) دسترسی برابر دارند و این سوال که آیا در دسترسی به خدمات جنسی برابرند؟[11]

به رغم آن که در روزمرگی زندگی، خواه در تجرد و خواه در تاهل، به عنوان حقوق حقه ی خود به کالبد یک زن تن فروش روی می آوریم اما در عین حال با نگاهی ملامت بار و سرزنش کننده و گاه کینه توزانه از آن سخن می رانیم و آن چه از ناسزا و توهین که بر زبان و کلام ما ساری و جاری است از تن برهنه زنان برمی خیزد.

پارادوکس و تناقضی به غایت آشکار در گفتار، کردار و حتی پندار یکایک ما به چشم می خورد. شاید داد و ستد جنسی به مثابه ی آینه ای است که تاریک ترین و زشت ترین چهره ی اجتماع ما را باز می نماید. تصویری که آینه از ما نشان می دهد، ناگهان تصویری از خود ما می شود، تصویری توامان از متهم، وکیل و قاضی که به داوری خویشتن خویش به نظاره نشسته است، نگاهی هولناک به خود، همهمه ای کوتاه، بند و رهایی در یک دم، از ایستایی تا سقوط تدریجی و هبوط کامل به ورطه سقوط، از این رو شکستن آینه سهل تر و آسان تر می نماید! به ظاهر رابطه و هم آغوشی بین روسپی و مشتری نوعی تحقیر متقابل است!

 

پانویس ها


1- مدنی قهفرخی، سعید، بررسی آسیب های اجتماعی روسپیگری، تهران، یاد آوران، اول،1392، صص 25 و26

2- همان، صص 199-129

3- برای مطالعه بیشتر رجوع کنید به سعید مدنی قهفرخی ، پیام روشن فکر، ویژگی های مشتریان تن فروشی از دیدگاه زنان تن فروش خیابانی شهر تهران ، فصلنامه علمی-پژوهشی رفاه اجتماعی ، سال نهم، شماره 34

4- روزنامه شرق، شماره2427 ،28 مهر1394، ص16

5- روزنامه ایران،شماره6074،19آبان 1394، ص16

6- مدنی قهفرخی، سعید، بررسی آسیب های اجتماعی روسپیگری، تهران، یاد آوران، اول،1392، ص  227

7- همان، ص 288

8- همان، ص 226

9- همان، ص 288

10- همان، ص 295

11- همان، ص 296

دیدگاهتان را بنویسید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

نوشته های مشابه

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا