کوروش کبیر ورای افسانه ها؛ به مناسبت ۷ آبان روز کوروش کبیر

خط ۲۴. ارتش بزرگ من به صلح و آرامی وارد بـابـِل شد. نگذاشتم رنج و آزاری به مردم این شهر

Read more

تسخیر سفارت؛ به مناسبت ۱۳ آبان سالروز اشغال سفارت آمریکا

تسخیر سفارت به مناسبت ۱۳ آبان سالروز اشغال سفارت آمریکا   کودتا همان قدر مصدق و حامیانش را از صحنه

Read more

کمدی کودتا؛ پیرامون سیاست زدگی تاریخ با نگاهی به کودتای ۲۸ مرداد، قسمت چهارم

جک استراو وزیر خارجه اسبق بریتانیا در افتتاحیه نمایشگاه تاریخی “ایران در دوره شاه عباس” در اظهار نظری جالب گفته

Read more

فرهنگ سترون؛بررسی پیشینه ی فرهنگ سیاسی در ایران (قسمت دوم)

  “سرپرست، رهبر و فرمانده سیاسی ایل، خان بود. خان سرپرستی بود محلی، عضو همان شاخه ای از ایل که

Read more

در گذار به مدرسه؛معرفی کتاب از مکتب خانه تا مدرسه اثر علی سیدین

سابقه ی این تالیف به خاطراتی بازمی گردد که از مکتب خانه در ذهن نگارنده باقی مانده است، تا دهه

Read more

کمدی کودتا؛پیرامون سیاست زدگی تاریخ با نگاهی به کودتای ۲۸ مرداد

“بعدا یک گزارشگر آمریکایی هوادار سیا این تظاهرات را مراسمی مضحک خواند، اما سلطنت طلبان اصرار داشتند که از آن

Read more

همه مردان شاه؛ معرفی کتاب همه مردان شاه اثر استیفن کینزر

همه مردان شاه معرفی کتاب همه مردان شاه اثر استیفن کینزر   همه مردان شاه اثر استیفن کینزر روایتی داستان

Read more

کمدی کودتا؛ پیرامون سیاست زدگی تاریخ با نگاهی به کودتای ۲۸ مرداد

نهضت ملی ایران تصمیم دارد که در قدرت باقی بماند و تا آخرین نفر – اگر هم تانک های انگلیس

Read more