کمدی کودتا؛ پیرامون سیاست زدگی تاریخ با نگاهی به کودتای ۲۸ مرداد، قسمت چهارم

جک استراو وزیر خارجه اسبق بریتانیا در افتتاحیه نمایشگاه تاریخی “ایران در دوره شاه عباس” در اظهار نظری جالب گفته

Read more

کمدی کودتا؛پیرامون سیاست زدگی تاریخ با نگاهی به کودتای ۲۸ مرداد

“بعدا یک گزارشگر آمریکایی هوادار سیا این تظاهرات را مراسمی مضحک خواند، اما سلطنت طلبان اصرار داشتند که از آن

Read more

همه مردان شاه؛ معرفی کتاب همه مردان شاه اثر استیفن کینزر

همه مردان شاه معرفی کتاب همه مردان شاه اثر استیفن کینزر   همه مردان شاه اثر استیفن کینزر روایتی داستان

Read more

کمدی کودتا؛ پیرامون سیاست زدگی تاریخ با نگاهی به کودتای ۲۸ مرداد

نهضت ملی ایران تصمیم دارد که در قدرت باقی بماند و تا آخرین نفر – اگر هم تانک های انگلیس

Read more

کودتا؛معرفی کتاب کودتا اثر یرواند آبراهامیان

کودتا معرفی کتاب کودتا اثر یرواند آبراهامیان «کودتای آمریکایی – انگلیسی سال ۱۳۳۲، رویدادی اساسی در تاریخ ایران مدرن است

Read more

کمدی کودتا؛ پیرامون سیاست زدگی تاریخ با نگاهی به کودتای ۲۸ مرداد

  در تاریخ کم نیستند حوادث و رویدادهایی که تفسیرهایی کاملا متفاوت از آن ها به دست داده شده است.

Read more

در مسیر سقوط؛ نگاهی به ریشه های انقلاب اسلامی، قسمت دوم

آن چه مورد بحث این نوشتار است توجه به ریشه های درونی بحران اجتماعی که زمینه ساز فروپاشی رژیم پهلوی

Read more

در مسیر سقوط؛نگاهی به ریشه های انقلاب اسلامی

“با توضیحات معروضه استدعا دارد به گفته های مغرضین و متملقین توجه نشود و از چنین تصمیم خطرناک تا زود

Read more

آزادی در زندان؛بازخوانی تاریخی کتاب ۵۳ نفر اثر بزرگ علوی

” آیا خیمه شب بازی  رفته اید؟ عروسک ها می آیند، می رقصند و می روند. بچه ها تماشا می

Read more