ای وطن من به مناسبت ۱۸ آذر زادروز محمدتقی بهار (ملک الشعرای بهار)

ای وطن من به مناسبت ۱۸ آذر زادروز محمدتقی بهار (ملک الشعرای بهار)   ای وطن من ای خطهٔ ایران

Read more

آی آدمها که بر ساحل نشسته شاد و خندانید!۲۱ آبان زادروز علی اسفندیاری متخلص به نیما یوشیج

آی آدمها که بر ساحل نشسته شاد و خندانید! ۲۱ آبان زادروز علی اسفندیاری متخلص به نیما یوشیج آی آدمها

Read more

نخبگان در کنار یا در برابر جامعه؟! معرفی کتاب نخبگان و جامعه اثر تی بی باتامور ترجمه علیرضا طیب

  نخبگان در کنار یا در برابر جامعه؟! معرفی کتاب نخبگان و جامعه اثر تی بی باتامور ترجمه علیرضا طیب

Read more

این جهان همچون درختست ای کرام؛به مناسبت ۸ مهر بزرگداشت حضرت مولانا

این جهان همچون درختست ای کرام به مناسبت ۸ مهر بزرگداشت حضرت مولانا     این جهان همچون درختست ای

Read more