ای وطن من به مناسبت ۱۸ آذر زادروز محمدتقی بهار (ملک الشعرای بهار)

ای وطن من به مناسبت ۱۸ آذر زادروز محمدتقی بهار (ملک الشعرای بهار)   ای وطن من ای خطهٔ ایران

Read more

آی آدمها که بر ساحل نشسته شاد و خندانید!۲۱ آبان زادروز علی اسفندیاری متخلص به نیما یوشیج

آی آدمها که بر ساحل نشسته شاد و خندانید! ۲۱ آبان زادروز علی اسفندیاری متخلص به نیما یوشیج آی آدمها

Read more

این جهان همچون درختست ای کرام؛به مناسبت ۸ مهر بزرگداشت حضرت مولانا

این جهان همچون درختست ای کرام به مناسبت ۸ مهر بزرگداشت حضرت مولانا     این جهان همچون درختست ای

Read more

در گذار به مدرسه؛معرفی کتاب از مکتب خانه تا مدرسه اثر علی سیدین

سابقه ی این تالیف به خاطراتی بازمی گردد که از مکتب خانه در ذهن نگارنده باقی مانده است، تا دهه

Read more