چو هم پشت باشید با همرهان // یکی کوه کندن ز بن بر توان
ابوالقاسم فردوسی

ماهنامه سرند با رویکردی انتقادی به مسائل جامعه ایران می پردازد با این حال این امر به معنای بی نیاز بودن ماهنامه از انتقاد و پیشنهاد مخاطبین گرامی نیست. جهت بهبود کمی و کیفی سرند از انتقادات و پیشنهادهای شما عزیزان استقبال می کنیم.

دکمه بازگشت به بالا