حمایت از سرند

ماهنامه سرند نشریه ای مستقل است که بدون وابستگی سیاسی یا اقتصادی به نهادهای دولتی یا شبه دولتی و با هزینه شخصی اداره می شود. سرند از آبان ۹۴ با رویکرد نقد خویشتن به طور منظم آخرین روز هر ماه منتشر می شود و به تحلیل مسائل جامعه ایران می پردازد. گرچه محدودیت های قانونی و عرفی حاکم بر کشور بر هیچ یک از شهروندان ایران زمین پوشیده نیست با این حال تلاش می کنیم حقیقت را به مسلخ مصلحت نبریم. با این حال اهداف و رویه ما در سرند مبرا از نقد و بازنگری نیستند از این رو چنانچه فعالیت ماهنامه را شایسته توجه ارزیابی می کنید می توانید از طریق ارائه انتقاد و پیشنهاد، بازنشر ماهنامه، مشارکت در تولید محتوا و یا حمایت مالی به توسعه آن یاری رسانید. 

حمایت مالی

تومان

انتقاد و پیشنهاد

دکمه بازگشت به بالا