95

شماره ۱۱ ماهنامه سرند

آنچه در این شماره می خوانیددانلود شماره ۱۱

سخن آغازین

گناهکاران در سایه می ایستند…………………………. ۲

پیرامون مسئولیت پذیری والدین

 

جامعه

همان کس که دندان دهد، نان دهد؟!……………………..۳
پیرامون مسئولیت پذیری در مقوله فرزند آوری

 

گریز از قهقرا……………………………………….. ۷

بخش سوم: به دنبال حق رای طبیعت (قسمت دوم)

 

تاریخ و اندیشه

اجباری……………………………………………..۱۱
قسمت سوم: بررسی تحولات تاریخی و اجتماعی ایران معاصر و ضرورت گذار به ارتش حرفه ای

 

فرهنگ و هنر

داغ ابدی ……………………………………………۱۶
درباره ی لانتوری و مقوله اسیدپاشی

 

معرفی کتاب تک‌نگاری جامعه‌شناسی کودکی…………….۲۱

 

طنز

به مناسبت روز جهانی سوادآموزی!…………………….. ۲۴

 

سخن پایانی

اندیشیدن را جدی بگیریم…………………………….. ۲۵

 

آگهی ………………………………………………۲۶