95

شماره ۱۲ ماهنامه سرند

آن چه در این شماره می خوانیددانلود شماره ۱۲

 

سخن آغزین

خون بخون شستن محالست و محال …………………….. ۲
در مورد پرونده پزشکی عباس کیارستمی و حواشی پیرامون آن

 

جامعه

کودکان افیونی………………………………………….۳
پیرامون اعتیاد نوزادان و پیامدهای آن

 

گریز از قهقرا………………………………………… ۸

بخش سوم: به دنبال حق رای طبیعت (قسمت پایانی)

 

تاریخ و اندیشه

قادسیه ی صدام……………………………………….۱۲
نگاهی به تجاوز نظامی عراق و معرفی این کشور به عنوان آغازگر جنگ

 

فرهنگ و هنر

مصرف می کنم، پس هستم…………………………….۱۷
ایده هایی درباره ی جامعه ی مصرفی

 

طنز

طبابت یا تجارت!…………………………………… ۲۱

 

سخن پایانی

درخت دوستی بنشان که کام دل به بار آرد……………….. ۲۲

 

آگهی ……………………………………………………۲۳