95

شماره ۱۵ ماهنامه سرند

آن چه در این شماره می خوانیددانلود شماره ۱۵

 

سخن آغازین

اندیشه های شبه نازی/ ص ۲
در نقد عقیم سازی زنان کارتن خواب

 

جامعه

آزادی در چهارچوب / ص ۵
وظیفه ی حفاظت از محیط زیست در ترازوی هزار کفه فلسفه اخلاق

 

نامه ای به فرهادی / ص ۹
بررسی نقش جامعه مدنی در حل معضلات اجتماعی

 

از نگاهی دیگر

چراغ راهنما / ص ۱۵
نیم نگاهی به بازاندیشی

 

تلنگر

بازتولید فقر / ص ۱۶

 

فرهنگ و هنر

تاملات انتلکتوالی و جامعه ی بی اعتنا / ص ۱۷
پیرامون نقش روشنفکران در جامعه

 

دنیایی را تصور کن که / ص ۲۱
معرفی کتاب دنیایی را تصور کن که … اثر رژیت لابه و میشل پوش

 

طنز

ضامن روشنفکری، آگاهی اجتماعی! / ص ۲۳

 

سخن پایانی

امیرنظام به همان اندازه پرکار بود / ص ۲۴

 

آگهی / ص ۲۵