95

شماره ۱۶ ماهنامه سرند

آن چه در این شماره می خوانیددانلود شماره ۱۶

سخن آغازین

تماشاگران / ص ۳
بررسی حادثه پلاسکو و مقوله ی بی تفاوتی اجتماعی

 

طبیعت

آزادی در چهارچوب / ص ۶
وظیفه ی حفاظت از محیط زیست در ترازوی هزار کفه فلسفه اخلاق

 

تلنگر

رد پای ته سیگار در نابودی جنگل ها / ص ۱۰

 

جامعه

تن درهم شکسته / ص ۱۱
به مناسبت ۶ فوریه، روز جهانی مبارزه با ناقص سازی جنسی زنان

 

از نگاهی دیگر

دو روی سکه فرهنگ / ص ۱۵
نیم نگاهی به فرهنگ

 

تاریخ و اندیشه

در مسیر سقوط  / ص ۱۶
نگاهی به ریشه های انقلاب اسلامی (قسمت اول)

 

فرهنگ و هنر

تاریخی که زمزمه می شود / ص ۲۰
در اهمیت بازخوانی ترانه های قدیمی

 

خشونت و جنسیت / ص ۲۳
معرفی کتاب خشونت و جنسیت، اثر عباس محمدی اصل

 

پیشنهاد

در جستجوی ایران دهه ۲۰ و ۳۰ / ص ۲۵
نگاهی به نمایشگاه گرافیک ایران

 

طنز

تیغ بر آزادی! / ص ۲۶

 

سخن پایانی

شبی دود خلق آتشی برفروخت! / ص ۲۷

 

آگهی / ص ۲۸