شماره ۱۸ ماهنامه سرند

آن چه در این شماره می خوانیددانلود شماره ۱۸

 

سخن آغازین

چقدر خوبیم ما………………………………………………………….۳
نگاهی به اظهارات حمید گودرزی و پدیده خودستایی

 

جامعه

گریز یا پذیرش؟ …………………………………………………………۵
بررسی نحوه ی مواجهه ی والدین افراد توان یاب با فرزندان خود

دیوار………………………………………………………………………..۸
سیری در تحول مقوله ی مالکیت در گذر زمان
بخش نخست

 

تلنگر

امید به رویش ……………………………………………………..۱۳
نیم نگاهی به اهمیت جنگل

 

پیشنهاد

دیدبان…………………………………………………………………………۴۱
نگاهی به دو رمان کوری و بینایی اثر ژوزه ساراماگو

 

فرهنگ و هنر

دشمن مردم………………………………………………………….۱۸
درباره ی حاکمیت انگاره های پوپولیستی در فرهنگ روشنفکری ما (قسمت اول)

 

راوی داستان های کودکانه……………………………………..۲۲

نگاهی به آثار احمد اکبرپور

 

از نگاهی دیگر

پارادوکسی به نام روز طبیعت …………………………………….۲۴
نگاهی به آیین سیزده به در

 

طنز

سین مثل سمندر!…………………………………………………………..۲۵
اندر باب استفاده از سمندر برای سفره ی هفت سین

 

سخن پایانی

مردی ز ما در باستان……………………………………………………۲۶
به مناسبت ۶ فروردین زادروز زرتشت

 

آگهی ها……………………………………………………………………….۲۷