96

شماره ۱۹ ماهنامه سرند

آن چه در این شماره می خوانیددانلود شماره ۱۹

 

سخن آغازین

ردای هویت / ص ۳
هویت ملی از دیدگاه فردوسی

 

جامعه

پی نما، صنعتی در انزوا / ص ۶
بررسی جایگاه کمیک استریپ یا پی نما در فرهنگ ایرانی

زنان در برابر مردان / ص ۹
مدخلی بر مفهوم گفتمان و مسئله‌ی زنان

 

تلنگر

بمبی از جنس پلاستیک / ص ۱۴
نگاهی به تولید زباله در ایران

 

پیشنهاد

همپا / ص ۱۵
معرفی پلتفرم اشتراک گذاری خودرو؛ همپا

 

تاریخ و اندیشه

فرهنگ سترون / ص ۱۸
بررسی پیشینه ی فرهنگ سیاسی در ایران قسمت اول

فرهنگ و هنر

دشمن مردم / ص ۲۲
درباره ی حاکمیت انگاره های پوپولیستی در فرهنگ روشنفکری ما

(قسمت دوم)

 

صدای سکوت / ص ۲۶

به مناسبت ۱۹ اردیبهشت زادروز جبار باغچه بان

 

طنز

انسان سلطه گر! / ص ۲۸

 

سخن پایانی

شبی یاد دارم که چشمم نخفت / ص ۲۹
به مناسبت ۱ اردیبهشت بزرگداشت شیخ اجل سعدی

 

آگهی ها / ص ۳۰