شماره ۲۲ ماهنامه سرند

آن چه در این شماره می خوانیددانلود شماره ۲۲

سخن آغازین

حریم خصوصی / ص ۳
پیرامون حریم خصوصی با اشاره به تصاویر منتشر شده از آزاده نامداری

جامعه

انعکاس / ص ۵

پیرامون قتل آتنا اصلانی و اهمیت مقوله ی آموزش جنسی

دیوار/ ص ۹
رفاه کارگران در حصر مالکیت (قسمت سوم)

 

تلنگر

سولاریوم رایگان / ص ۱۲

پیرامون مطالبه گری شهروندان

 

تاریخ و اندیشه

کمدی کودتا / ص ۱۳
پیرامون سیاست زدگی تاریخ با نگاهی به وقایع ۲۵ تا ۲۸ مرداد ۱۳۳۲خ (قسمت اول)

پیشنهاد

کودتا/ ص ۱۷
معرفی کتاب کودتا اثر یرواند آبراهامیان

 

رویداد

امضای فرمان مشروطیت / ص ۱۸

به مناسبت ۱۴ مرداد روز صدور فرمان مشروطیت

 

فرهنگ و اندیشه

یا فریب بده یا فریب بخور / ص ۱۹
نگاهی به نمایشنامه‌ی مار در معبد نوشته ی غلامحسین ساعدی

برای آنچه از دست رفته و نرفته است / ص ۲۲
پیرامون از خودبیگانگی در فرهنگ ایرانی

طنز

پاپاراتزی ها مشغول کاراند! / ص ۲۴
به مناسب ۱۷ مرداد روز خبرنگار

 

سخن پایانی

فکر و ذکرمان شد کسب آبرو / ص ۲۵
دیالوگی از فیلم حاجی واشنگتن، به مناسبت ۲۴ مردادماه زادروز علی حاتمی

آگهی

آگهی ها / ص۲۲