شماره ۲۳ ماهنامه سرند

آن چه در این شماره می خوانیددانلود شماره ۲۳

 

سخن آغازین

چسب هل، عامل یا معلول؟/ ص۳
پیرامون قوانین کارخانه ی چسب هل و ظلم پذیری در جامعه ایران

 

جامعه

انعکاس / ص۵
پیرامون ضرورت آموزش جنسی در جامعه ی ایران
(بخش دوم)

پیشگویی؛ قدرت پوشالی / ص ۱۰
در پیرامون گرایش به خرافات در جامعه ی ایران

دیوار / ص ۱۴
مالکیت در ایران پسا صنعتی و تاثیرش بر رفاه طبقه کارگر
(قسمت چهارم)

 

تلنگر

رابطه ی کارگر و کارفرما / ص ۱۹

اندر حکایت موقعیت کارگران در ایران

 

تاریخ و اندیشه

کمدی کودتا / ص ۲۰
پیرامون سیاست زدگی تاریخ با نگاهی به وقایع ۲۵ تا ۲۸ مرداد ۱۳۳۲خ
(قسمت دوم)

 

پیشنهاد

همه مردان شاه / ص ۲۴
معرفی کتاب همه مردان شاه اثر استیفن کینزر

 

رویداد

رئیس علی دلواری / ص ۲۵
به مناسبت ۱۲ شهریور روز مبارزه با استعمار انگلیس

 

فرهنگ و هنر

آموزش و پرورش، مسئله این است / ص ۲۶

مقایسه ی آموزش و پرورش در ایران و کشورهای توسعه یافته

 

پویش

بوکتاب، آشتی با کتاب / ص ۳۰

معرفی پویش بوکتاب

 

طنز

تعاون یا تفرق؟! / ص ۳۱
به مناسب ۱۳ شهریور روز تعاون

 

سخن پایانی

سال ها مشعل ما پیشرو دنیا بود / ص ۳۲
به مناسبت ۲۷ شهریور روز شعر و ادب پارسی ؛ روز بزرگداشت استاد شهریار

 

آگهی

آگهی ها / ص ۳۳