شماره ۲۵ ماهنامه سرند

آن چه در این شماره می خوانیددانلود شماره ۲۵

 

سخن آغازین
چرا حق ندارم صحبت کنم؟ / ص۳
نگاهی به فرهنگ گفتگو در ایران با اشاره به برخورد رضاکیانیان با برخی از فعالان محیط زیست

 

پیشنهاد
نخبگان در کنار یا در برابر جامعه؟ / ص ۵
معرفی کتاب نخبگان و جامعه
اثر تی بی باتامور ترجمه علیرضا طیب

 

تاریخ و اندیشه

کوروش کبیر، ورای افسانه ها / ص ۶
به مناسبت ۷ آبان روز کوروش کبیر

کمدی کودتا / ص ۱۱
پیرامون سیاست زدگی تاریخ با نگاهی به وقایع ۲۵ تا ۲۸ مرداد ۱۳۳۲خ
(قسمت چهارم)

 

رویداد

تسخیر سفارت / ص ۱۶
به مناسبت ۱۳آبان سالروز اشغال سفارت آمریکا

 

فرهنگ و هنر

فلسفه؛ چالش اندیشیدن / ص ۱۷

به مناسبت روز جهانی فلسفه

 

بدن های تسخیرشده و ارواح سرگردان / ص ۲۱

درباره‌ی کالبد انسانی و کارکرد اجتماعی- فرهنگی اش

 

طنز

پیل اندر خانه ی تاریک بود / ص ۲۵
تفاوت نگرش مکاتب و مذاهب به بدن انسان

 

سخن پایانی

آی آدم ها که بر ساحل نشسته شاد و خندانید / ص ۲۶
به مناسبت ۲۱ آبان زادروز علی اسفندیاری متخلص به نیما یوشیج

 

آگهی

آگهی ها / ص ۲۷