94

شماره ۴ ماهنامه سرند

آن چه در این شماره می خوانیددانلود شماره ۴

سخن آغازین

درس از شکست……………………………………… ۳

پیرامون پذیرش مسئولیت شکست

 

جامعه

هیس…زن ها فریاد که نه، حتی «حرف» هم نمی زنند!……..۴

نگاهی به خشونت در بستر زناشویی، خشونتی پنهان و نامرئی

 

پایش وضعیت زیست محیطی ایران (بخش سوم تالاب ها)……..۶

بخش سوم تالاب ها واکوسیستم های آبی

 

تاریخ و اندیشه

صدای انقلاب شما را شنیدم!…………………………… ۸

نگاهی به ناشنوایی سیستم سیاسی در دوره پهلوی دوم

 

فرهنگ و هنر

کمدی بحران ……………………………………………… ۱۰

نگاهی به فیلم من دیه گو مارادونا هستم، آخرین ساخته ی بهرام توکلی

 

طنز

بدون شرح………………………………………….. ۱۲

اندر حکایت خشکسالی در ایران

 

سخن پایانی

در خاتمه عرض می کنم ………………………….. ۱۳

لحظه خروج شاه از کشور