94

شماره ۵ ماهنامه سرند

آن چه در این شماره می خوانیددانلود شماره ۵

 

سخن آغازین
ندای نوروز…………………………………………… ۳

پیرامون ضرورت بازنگری در رفتارها و باورها

 

جامعه
زنان در قدرت؟!…………………………………………..۴
نگاهی اجمالی به تاثیر کلیشه های جنسیتی بر مشارکت سیاسی زنان پس از انقلاب اسلامی

چرا محیط زیست؟چرا پایش؟……………………………۶
آسیب شناسی فرهنگ زیست محیطی ما ایرانیان

 

تاریخ و اندیشه
چهارشنبه در آتش!……………………………………. ۸

بررسی تغییر در شکل و محتوای چهارشنبه سوری و پیامدهای آن

 

فرهنگ و هنر
وقتی همه شبیه به هم می شویم…………………………. ۱۰

تاملی درباره یکسان سازی فرهنگی و پیامدهای آن

 

طنز
بدون شرح………………………………………….. ۱۲

اندر احوالات رسوم نوروزی ما

 

سخن پایانی
ز کوی یار می‌آید نسیم باد نوروزی…………………….. ۱۳