95

شماره ۸ ماهنامه سرند

آن چه در این شماره می خوانیددانلود شماره ۸

سخن آغازین

ردای خرداد…………………………………………. ۲

در مورد فرهنگ ایستادگی و تکیه بر توان داخلی

 

جامعه

روسپیان سودازده ی سرزمین من…………………………..۳
نگاهی اجمالی به کاهش سن زنان آسیب دیده (قسمت دوم)

 

اقتصاد و کارآفرینی

بیوگاز، انرژی آینده…………………………………… ۶
بررسی اجمالی اهمیت استفاده از منابع تجدیدپذیر

 

تاریخ و اندیشه

خط و نشان پدری……………………………………. ۹
بخش اول: بررسی جایگاه تاریخی پدر در خانواده (قسمت دوم)

 

فرهنگ و هنر

در جستجوی زمان از دست رفته ………………………. ۱۳

درباره ی نوستالژی و فرهنگ نوستالژی

 

طنز

بدون شرح………………………………………….. ۱۷

تولید بیوگاز، انرژی زیست دوست

 

سخن پایانی

نفسم گرفت از این شهر در این حصار بشکن…………….. ۱۸